PON ŠPED PROMET

TRANSPORT & ŠPEDICIJA

Više od 30 godina iskustva u međunarodnom otpremništvu, rješavanju svih carinskih formalnosti uvoza i izvoza…

KOPNENI TRANSPORT

Organiziramo utovar i transport tereta u cestovnom, kao i u željezničkom prometu diljem Europe

POMORSKI TRANSPORT

Redovno organiziramo uvozne i izvozne skupne prijevoze preko najvažnijih europskih luka.

ZRAČNI TRANSPORT

Idealne veze teretnog zračnog prijevoza povezane besprijekornom transportnom mrežom.

godina iskustva
0 +

PON-ŠPED PROMET, ZAGREB

Logistika za vašu tvrtku.

Pon – šped promet već više od 30 godina uspješno posluje. Pružamo usluge i savjetovanja u vezi svih novosti i potrebnih informacija u vezi uvoza ili izvoza robe.

Naš primarni zadatak je da korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima pružimo brzu i kvalitetnu uslugu od trenutka kada pošiljka prispije na carinski terminal, do isporuke pošiljke na adresu primatelja.

Višegodišnje iskustvo i poznavanje zakonskih propisa omogućuje brzu i kvalitetnu uslugu carinskog posredovanja za pravne i fizičke osobe, odnosno pripremu dokumentacije za uvoz izvoz ili provoz robe.

PON ŠPED PROMET

Ojačajte svoje poslovanje boljom logistikom.

Pon – Šped Promet za Vas organizira prijevoz robe, zbirno ili kompletne utovare i to na sljedeće načine:

Cestovni transport

Pon Šped Promet uvijek ima pravo transportno rješenje na cesti baš za vašu tvrtku.

Željeznički transport

Posebice pogodno za velike količine koje ne moraju hitno biti isporučene.

Pomorski transport

Osiguravamo profesionalne i pouzdane prekomorske transporte.

Zračni transport

Idealne veze teretnog zračnog prijevoza povezane odličnom transportnom mrežom.

Zašto izabrati nas?

INTRASTAT PRIJAVA

INTRASTAT je stalni sustav statističkih istraživanja za izradu statistike robnog prometa između država članica EU. Prijava je obvezna za poduzeća koja ostvaruju promet od 500.000 eura, bilo prilikom kupnje ili isporuke.

Razdoblje izvješćivanja

Razdoblje izvješćivanja u osnovi je kalendarski mjesec u kojemu je izvršena interna robna razmjena. Prijave se moraju poslati najkasnije do 10. radnog dana od isteka mjeseca za koji se izviješće podnosi.

Kako radimo?

Imamo dobro obučene zaposlenike koji su upoznati s posebnim slučajevima kao što su lančane transakcije, komisiona prodaja ili konsignacija. Sve podatke uređujemo u ispravnom obliku i pouzdano i pravodobno dostavljamo elektroničkim prijenosom podataka.

Pozivamo Vas da iskoristite naše znanje i iskustvo te se odlučite za našu uslugu vođenja INTRASTATA.

Brojevi koji govore o nama.

Zadovoljnih klijenata
0 +
Godina poslovanja
0 +
Zaposlenika
0

PON - ŠPED PROMET

Carinski postupci

PON-ŠPED PROMET d.o.o. pruža cjelovitu uslugu carinskog posredovanja, počevši od carinskih postupaka kao što su uvoz, izvoz, provoz pa sve do skladištenja i ostalih otpremničkih radnji vezanih uz manipulacije s robama.

Imate pitanja?

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju. Nazovit nas odmah!

Uvozno carinjenje robe podrazumijeva puštanje robe u slobodan promet za domaću uporabu nakon plaćanja carinskih davanja, PDV-a i drugih davanja (DMV, antidampinške pristojbe, trošarine, poljoprivredne pristojbe). Ako se roba uvozno carini po carinskom postupku 40 na teritoriju zemlje u koju je namijenjena, sva davanja (carina, porezi i druga davanja) moraju se platiti prilikom puštanja u slobodni promet kako bi uvoznik mogao slobodno raspolagati robom.

U slučaju kada robne pošiljke imaju preferencijalno podrijetlo, podliježu carinjenju po stopi koja je snižena - oslobođena, što znači da nije potrebno plaćati carinska davanja, već se pri uvozu podmiruje samo PDV. 

Preferencijalno podrijetlo može se dokazati na različite načine:

 1. s obrascem EUR.1,
 2. s izjavom izvoznika na računu ili
 3. s izjavom ovlaštenog izvoznika na računu.
 

Obveze:

Izvoznika

 • porezni broj i EORI broj;
 • ovlaštenje za carinsko zastupanje;
 • premošćivanje plaćanja uvoznih davanja putem vlastite bankovne garancije ili bankovne garancije špeditera.
 

Špeditera

 • dokumentarna kontrola carinske dokumentacije;
 • provjera valjanosti poreznog broja i EORI broja;
 • priprema uvozne dokumentacije za potrebe uvoznog carinjenja;
 • bankovna garancija.
 

Prijevoznika

 • pravilno ispunjen CMR, iz kojeg je evidentno kamo je namijenjena pošiljka i tko je krajnji korisnik.

Izvozno carinjenje robe ili izvozni carinski postupak znači otpremanje robe iz područja Europske zajednice u treće zemlje. Izvozni carinski postupak omogućuje da roba iz zajednice napusti Europsku zajednicu. Izvozno carinjenje obuhvaća korištenje izlaznih formalnosti, uključujući mjere trgovinske politike, prema potrebi i izvozna davanja.

Izvozno carinjenje se vrši za bilo kojeg izvoznika iz cijelog EU-a i nije ograničeno na mjesnu nadležnost.

U slučajevima kada pošiljke imaju preferencijalno podrijetlo, pri izvozu izdaje se obrazac EUR.1, što omogućuje primateljima carinjenje po sniženoj stopi.

 

Obveze:

Izvoznika

 • važeći EORI i porezni broj;
 • ovlaštenje za carinsko zastupanje špediteru;
 • prema potrebi ovlaštenja za izdavanje EUR.1.
 

Prijevoznika

 • pravilno ispunjen CMR, iz kojeg je evidentno tko je pošiljatelj i gdje je namijenjena pošiljka.
 

Špeditera

 • dokumentarna kontrola carinske dokumentacije;
 • provjera valjanosti EORI broja i poreznog broja;
 • priprema izvozne dokumentacije za potrebe izvoznog carinjenja.
Imate pitanja?

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju. Nazovit nas odmah!

Naši partneri: